Generalforsamling i Åskov Golfklub i en positiv og fremadrettet ånd

Modtaget fra Kristian Hansen, Åskov Golfklub
Torsdag den 21. november 2019 har vi afholdt den årlige ordinære generalforsamling i Åskov Golfklub.
67 af vore medlemmer havde denne aften fundet vej til klubhuset, hvor vi sædvanen tro startede med fællesspisning inden generalforsamlingen.
Det var en generalforsamling i den positive fremadrettede ånd, som altid har været kendetegnende for Åskov Golfklub, og der er en fortsat stærk tro på en god fremtid for Åskov Golfklub. Dette ikke mindst på baggrund af en meget høj grad af ….

frivillighed og ulønnet arbejde i og for klubben.
På generalforsamlingen blev Marianne Brændstrup nyvalgt til bestyrelsen og der var genvalg til Brian Moesgaard og undertegnede. Foruden de tre nævnte består bestyrelsen og Brita Heesgaard og Jan Christensen.
Bestyrelsen holder konstituerende møde i næste uge.
Vi har også tradition for at hædre et medlem, som har gjort en særlig indsats i det forløbne år, og denne hæder tilfaldt Anna Mortensen for et stort uegennyttigt forskønnelsesarbejde på og omkring klubbens baneanlæg.
Bestyrelsens årsberetning 2019