Rimelig godt år for Sdr. Felding Camping og Hytteby

I går tirsdag var der generalforsamling i Sdr. Felding Camping og Hytteby Aps, hvor direktør for selskabet Aksel Hostrup gennemgik året. Der er blevet installeret to Mobilehomes på den udvidede campingplads og der har været en rimelig god udlejning af dem og af de oprindelige hytter. De oprindelige har nu fået en overhaling indvendig med bl.a. maling. Og fremover vil der være lagt sengetøj på sengene inden udlejerne kommer, så man er fri for at der er nogen der “glemmer” at lægge sengetøj på.
På selve campingpladsen er priserne blevet …

justeret op, efter at mange år uden prisstigninger.
Regnskabet viste et overskud på 34.300 Kr. mod sidste års 63.000 Kr., det mindre overskud skyldes bl.a. at der er afskrivninger på 29.000 Kr. på de nye Mobilehomes.
I bestyrelsen blev der en enkelt udskiftning, idet Martin Iversen har ønsket at udtræde, og i hans sted er valgt Mads Ramskov Hansen – vores brugsuddeler i Sdr. Felding.
Så bestyrelsen for det kommende år er:  Aksen Hostrup, Tage Nielsen, Alan Lauridsen, Jens Dalager og Mads Ramskov Hansen.