Spændende højskoledag med bl.a. Niels Ole Frederiksen

Titlen på Niels Ole´s foredrag lørdag d. 25. januar er:  “Da lysekronen faldt ned i lagkagen”
Men overskriften på foredraget kunne, ifølge Niels Ole have været ”Danmarkshistorier fra de sidste 70 år”.
Tilbageblikket som det hedder, når man som gammel, gør sig tanker om det liv, man har levet.
Foredraget handler altså ikke om lagkager og lysekroner. Men derimod om nogle historiske begivenheder som har gjort indtryk på mig, enten har hørt om eller via læsning af aviser eller bøger, ja måske ligefrem oplevet selv.
Det drejer sig om personer, som har gjort et stort indtryk på mig, og derfor har spillet en rolle i mit og andres liv.
Det er ikke erindringsportrætter i gængs forstand, men snarere anekdotiske erindringsglimt med en historisk reference tilsat lidt biografisk gemyse.