En solskinsdag på Aaskov Rideklub

Bittten Frankling Römhild, Sigrid (Bittens datter) og Lene Helstrup

Søndags interview med to bestyrelsesmedlemmer i rideklubben, nemlig formanden Bitten Franklin Römhild og Lene Helstrup.
Aaskov Rideklub der nu har eksisteret i 40 år. lever og har det godt. Rideklubben startede op på Solhjemsvej 2 i nærheden af Sandet by og flyttede i 1985 ind på den af kommunen ejede landbrugsejendom på Bjergevej 73, hvor der blev indrettet hestestald i driftsbygningerne.
Senere i 1985 blev der bygget en stor ridehal, hvor der, i mange af dagtimerne, er aktiviteter med rideunder- visning og dressur.
Rideklubben bliver drevet som en forening og ….

der er 57 medlemmer, hvoraf de 30 aktivt rider på stedet og aldersspredningen er fra 5 år til 64 år.
Rideklubben ejer 9 heste, som bliver brugt i rideundervisningen og mange af de unge elever har halvpart i en af hestene. Der er plads til i alt 17 heste på rideskolen, hvorfor der lejes en del hestebokse ud til medlemmer som selv har en hest.
Rideklubben er godkendt af Fødevarestyrelsen, som årligt kommer på besøg for at godkende staldene og at velfærden for hestene er i orden. Og som det ses på billederne er en fin orden i de gamle bygninger, De fleste heste er ude på marken midt på dagen, hvorfor der kun var en hest i staldene.
Her i efteråret fik rideklubben 5.000 Kr. fra Elna og Hans Frederik Jensens Fond til indkøb af en ny hest til rideundervisningen. Og op til jul havde bestyrelsen lavet aftale med ”Hospitals klovne” om at sælge deres Til og fra julekort, hvor de tjente 2.500 kr.
I det hele taget er det en aktiv bestyrelse, der ligger et stort frivilligt arbejde i rideklubbens drift. I løbet af året er der 2-3 stævner, hvor distancestævnet i foråret er det største med sidste år 67 tilmeldte ryttere. Der er mini rytterlejr hvor der for de mindre er en enkelt overnatning og for de lidt mere øvede er op til tre overnatning og en masse aktiviteter og hygge.
I efterårsferien er der en eftermiddag med åbent hus på Aaskov Rideklub, hvor alle er velkomne til at besøge klubben og få noget mere at vide om rideundervisning og opstaldning af heste mm.
Der en deltidsansat til pasning og fodring af heste om morgenen, samt vedligehold mm. Dertil kommer tre deltidsansatte undervisere.
Udover ridehallen som er 20×40 m, er der en stor udendørs dressurbane og en udendørs springbane og en oval islænderbane.

Aaskov rideklubs Facebookside
Læs også: “16 grunde til at børn burde vokse op med heste”