Virksomhedsbesøg og generalforsamling

Casper Bennedsen til venstre

Torsdag til aften var Sdr. Felding Handels- og Håndværkerforening på besøg på den kun to år gamle virksomhed Brickworks på Tarpvej 5.
BrickWorks designer og bygger alt i LEGO klodser – det er kun fantasien der sætter grænser!
BrickWorks ejes og drives af Caspar Bennedsen, som har mange års erfaring i at budgettere, designe og bygge LEGO modeller. Igennem næsten 11 år har Caspar arbejdet som LEGO Model Designer og Modelshop Supervisor for LEGOLAND Billund. Brickworks laver alle mulige bestillingsopgaver, og sidste år byggede de en kæmpe juletræsfigur, til et firma i London. Til byggeriet blev der brugt ….

600 arbejdstimer og tusindvis af Legoklodser.
Det går rigtig godt for virksomheden, med en pæn ordrebog og lige nu beskæftiger firmaet 4 + en deltidsansat og en på flextid, og der søges om 1 person mere til produktionen.
På lageret er der millioner af legoklodser og 11.000 forskellige klodser.  Besøget sluttede med at de besøgende blev delt op i 3 grupper og så skulle der konkurreres om hvilken gruppe der på 5 min. kunne bygge det højeste tårn, og hver person måtte kun bruge en arm.
Fra Tarpvej 5 kørte vi til Klods Hans, hvor generalforsamlingen blev afviklet, og formanden Ditte Jönsson kom i sin formandsberetning ind på årets opgaver, som bl.a. er at være medarrangør af Skt. Hans fest og Julemesse i hallen. Desuden bruges der 2 dage med opsætning og nedtagning af julebelysningen. I 2019 havde Herning Kommune bevilget 15.000 Kr. til julebelysning.
Danjel A. Eriksen fremlagde regnskabet, som viste et underskud på 20.400 Kr. bl.a. fordi der er brugt 10.000 på den nye legeplads i “Brugsens Have”. Der har i 2019 være 35 medlemmer af foreningen, og det er 5 færre end 2018.
Under indkomne forslag oplyste Thomas Braun, at Brauns MC Service holder åbent hus lørdag d. 25. april, med bl.a. motorcykel akrobatik. Og i den forbindelse efterlyste Thomas om andre virksomheder og foreninger i byen kunne tænke sig at være med i arrangementet. I Handels- og Håndværkerforeningen vil man arbejde videre med ideen.
Til bestyrelsen indvalgtes Caspar Bennedsen, som afløser for bager Steffen Andersen, som ikke ønskede at genopstille. Og som suppleant blev valgt Thomas Braun.
Til de tre repræsentanter til Sdr. Felding Hallen genvalgtes Ditte Jönsson, Hilmar Gunnarsson og Danjel Eriksen
Som repræsentant i Sdr. Felding Lokalråd blev Ditte Jönsson genvalgt.
Efter generalforsamlingen var der middag for de 18 fremmødte.