Kirsten og Frederik vender tilbage til Sdr. Felding

Sidst i februar flytter Kirsten Olsen og Frederik Djernæs ind i deres nyistandsatte hus på Skovbrynet, ved Høgsvigvej.
Kirsten og Frederik boede i Sdr. Felding, fra 1979 – 1996, hvor de var medejere af Søgård Andelsbrug, hvorfor nok rigtig mange kan huske dem og deres fire børn fra den tid.
Oprindelig kommer Frederik fra Thy, mens Kirsten kommer fra Gladsakse.
I 1996 solgte de deres andel i Søgård Andelsbrug og flyttede til Bøvl, hvor de købte en mindre ejendom, og Frederik, som er meget kvæg interesseret, fik lavet de gamle staldbygninger om til at kunne ….

huse 35 køer + ungdyr. Kirsten der i midten af 90-erne havde taget en pædagog uddannelse fik arbejde på en døgninstitution i Grindsted, hvor hun indtil nu har arbejdet.
Frederik der fyldte 70 år i december, har i flere år overvejet muligheden for at trappe ned og få mere fritid og tid til børn og børnebørn. Og da så naboens datter, som i flere år havde afløst i stalden i weekender og ferie, og hendes samlever, som er medejer af en mindre entreprenørforretning, havde spurgt om de på tidspunkt kunne købe gården, fordi de syntes at størrelsen passede dem fint, var det nærmest blevet et spørgsmål om tid for hvornår der skulle handles.
Derfor har de i de sidste par år været på udkig efter et nyt sted og bo. Og når valget faldt på Sdr. Felding skyldes det at de her har en del nære venner og rigtigt mange de kender og som kender dem. Men også naturen ved Solbrynet tæt på Skjern Å trak. Her er der gode muligheder for at kunne gå ture og cykle og der er ikke langt til indkøbsmuligheder.
Men også kulturarrangementer i bl.a. Dagmar Bio har trukket i dem. Og hvis Nationalpark Skjern Å bliver til noget er det absolut også med på plus siden udtaler de samstemmende.
Som det ses på nedenstående billeder, er der fuld gang i klargøring af det nye hus. Da jeg var der i fredags var der der udover Kirsten, Frederik og Ulla Blok også flere håndværkere i gang.
For Frederik foregår klargøringen imellem malketider. På SdrFelding.dk vil vi gerne byde jer hjertelig velkommen tilbage👍🙂