Generalforsamling i Lokalhistorisk forening

47 var mødt frem, da Lokalhistorisk forening for Sdr. Felding, Sandet og Stakroge onsdag aften afholdt generalforsamling.
I beretningen fortalte formand Leif Jørgensen om at der igen i det forgangne år havde været en tilbagegang i medlemstallet, dog ikke så drastisk som i 2018, hvor der var blevet 29 færre medlemmer. Og selvom der er gjort tiltag, som oplæg og historiske billeder i flere sammenhænge har det ikke øget medlemstallet. Alle medlemmer har i år fået udleveret en bog om gårde og ejendomme på Nørrelandet. Til næste år forventes det at foreningen bliver ….

klar med en bog om gårdene på Sønderlandet.
Arkivet som ligger på 2. sal på Engholm, holder åbent hver torsdag fra kl. 15.30 – 17.30, desværre er der ikke mange besøgende. Hver den første torsdag i måneden, er der fire mand på arkivet der registrerer, og de vil meget gerne have flere gamle billeder, avisartikler og dokumenter mm. ind til arkivet.
Igennem året er der brugt meget tid på foreningens hjemmeside www.sdrfeldingarkiv.dk, og hele 3.574 har i løbet af året været inde på hjemmesiden.
Regnskabet viste et overskud på 2.363 Kr.  Kontingentet, som gælder for året 2021, blev fastsat til 75 Kr. på person.
Til bestyrelsen blive Aksel Hostrup og Erling Andresen genvalgt, mens der ikke blev valgt nogen afløser for Per Rørbæk Madsen fra Stakroge, som døde i november 2019. Dog blev bestyrelsen bemyndiget til at finde et nyt medlem og gerne en fra Sandet eller Stakroge.
Der blev vist gamle billeder i forbindelse med generalforsamlingen, og Svend Kjær viste filmklip fra 60-erne, som han havde optaget med et smalfilmkamera.
Imorgen fredag kan man møde bestyrelsen i Dagli´Brugsen kl. 15 – 18, hvor de vil sælge medlemskort, og udlever bogen “Gårde og ejendomme på Sdr. Felding Nørreland”, til dem som køber medlemskort, som koster 50 Kr. pr. person. Beklager salg af medlemskort er først næste fredag i Dagli`Brugsen. Fejlen skyldes redaktøren.
Læs hele referatet og beretning her.