Så er der igen en storkerede i Sdr. Felding

I formiddag har Paw Hartvig Olesen arbejdet på at lave en storkerede på toppen af den gamle mejeri skorsten i byen, og der er lavet efter den opskrift som storkene.dk har lavet.
I lokalrådet fik vi en henvendelse fra Jens Udbye, om at Herbert Pløger gerne ville være sponsor for opsætningen af en storkerede i byen, derfor tog vi kontakt til entreprenør Jan Kristensen, som gav opgaven videre til Paw H. Olesen.
For mere en 20 år siden blev der opsat en storkerede samme sted, som dog aldrig blev beboet, og derfor kunne ….

rammen fra dengang genbruges.
På byens vegne siger vi tusind tak for opsætningen til Paw H. Olesen og til sponsor for projektet Herbert Pløger.