Lægehuset i Sdr. Felding skifter ejer, men alle fortsætter

Lotta Nielsen har pr. 1. juni solgt sin lægepraksis til HelsecenterMidt i Borris, som er ejet af læge Martin Aagaard Poulsen
Hvorfor har du solgt din lægepraksis?
Grunden til at jeg har solgt, er at HelsecenterMidt har ambitioner om at fortsætte med at have en klinik i Sdr. Felding og på den måde har jeg fremtids sikret at borgerne stadig har et lægehus i byen. At det blev nu (og ikke om 4 år som planlagt) er at jeg ikke turde vente på andre købere, det kunne nemt ende med at lægehuset ville blive lukket om 4 år.
Jeg ejer stadig klinikken, men lejer ….

hele lægehuset ud til HelsecenterMidt.
Fortsætter du selv med at arbejde i klinikken og hvor meget?
Jeg vil selv fortsætte med at arbejde 26 timer ugentligt som ansat læge. Resten af personalet er interesseret i at fortsætte , så umiddelbart bliver der ikke den store ændring .
Hvad vil du bruge den ekstra fritid til, efter overdragelsen til ny ejer?
Den ekstra fritid håber jeg ikke bliver noget problem, jeg vil passe mine får, høns, fugle, have, læse flere bøger, være kreativ som at begynde at male. Glæder mig til mere fritid og ikke at have ansvaret for klinikken, men blot være ansat. Selvom jeg fortsætter er det lidt vemodigt efter 34 år at sælge sin praksis Jeg har været meget glad for at være den gammeldags huslæge der har haft det privilegium at følge med i alle patienternes glæder og sorger.

Læge Martin Aagaard Poulsen

Martin Aagaard Poulsen bekræfter at have han overtager Lægehuset i Sdr. Felding og skriver at han hele tiden har brændt for ikke at skulle nedlægge “landsbylægen” og derfor forsættes der med lægehus, både i Borris og Sdr. Felding.

Læs mere i morgen om HelsecenterMidt og interview med Martin Aagaard Poulsen.