Nu er der mulighed for at søge tilskud istandsættelse og nedrivning

Aahuset fik tilskud til klimaskærm (vinduer, tag mv.) for ca. 8 år siden

Modtaget fra Kaare Hjorth Teamleder kommuneplan
Ny pulje til Landsbyfornyelse for alle byer under 4000 indbyggere.
Nedrivning af nedslidte boliger og erhvervsbygninger (hvor erhvervet er ophørt). Bygningen skal være fra før 1960 eller have væsentlige installationsmangler.
Istandsættelse af klimaskærmen (vinduer, tag mv.), optimering af tilgængelighed samt afhjælpning af kondemnable forhold på forsamlingshuse eller lign. Bygningen skal være i anvendelse til formålet og til fælles nytte og gavn for alle byens borgere.
Læs mere om Pulje til landsbyfornyelse 2020