Dagli`Brugsen under corona-epidemien

Interview med Mads Ramskov Hansen
I de første uger efter nedlukningen af landet, havde Dagli`Brugsen en omsætningsfremgang på 15% og i hele perioden frem til i dag har der været en fremgang på 7%.
I en enkelt varegruppe, nemlig toiletpapir, har fremgangen dog været på 30%.
Og kunderne har taget godt imod de forskellige tiltag der er gjort for at mindske smitterisikoen, såsom afstand og bruge håndsprit eller handsker.
Omsætningsfremgangen er rigtig godt for Dagli`Brugsen, som har et meget stramt budget pga. ….

den gæld der er blevet optaget til at bygge ny Brugs og lave parkeringsplads på den gl. grund mm.
Og da budgettet er meget stramt, og det lagte budget endda har været lidt optimistisk og svært at følge, har det derfor også været nødvendigt at sparer på lønningsomkostningerne, hvilket har medført en lidt mindre bemanding.
Og selvom der har været lidt kritik af og til, er Mads Ramskov Hansen rigtig glad for at han søgte og fik stillingen som brugsuddeler i Sdr. Felding og han synes han har fået en vidunderlig modtagelse.
Pga. de forskellige restriktioner er Brugsens generalforsamling udsat indtil videre og der tænkes ikke i f.eks. Grill-arrangementer e.lign. foreløbigt.
Og når der bliver spurgt til fremtidsudsigterne er Mads optimist og ser lyse fremtidsudsigter, dog kan de næste 5 – 7 år godt blive nogle noget hårde at komme igennem.