Røde Kors klubben for unge mødtes tirsdag ved Halmhuset

Modtaget fra Ulla Blok og Tina Poder
Vi nåede kun et enkelt arrangement før nedlukningen af skoler og klub pga. af coronaen, og denne var så det andet arrangement i dette forår.
18 børn ud af de 20 tilmeldte var mødt op til samvær ved Halmhuset idag tirsdag, hvor Tina Poder startede med et lille oplæg om Røde Kors historie og arbejde, samtidig med at der blev serveret kage sponsoreret af Klods Hans. Efterfølgende var der …

div. lege, bl.a. Kims leg/huske leg.
Efter Kims leg var der punkter på jorden, børnene skulle røre jorden og hinanden med forskelligt antal punkter, lige fra 4 til 36
1 fod = 1 punkt 1 fod og 1 hånd = to punkter. Der skulle både tælles og samarbejdes.
Vi sluttede dagen med lasagne med brød og grønt, der også var tilberedt og doneret af Klods Hans.
Klubben er meget glade for den lokale opbakning.
Vi er også glade for at det lykkedes at mødes inden sommerferien. De ældste børn skulle stoppe nu, men får tilbudt at være med igen efter ferien, da vi kun har nået at mødes til to aktiviteter.
Tilmeldingsfolderen ser her.