Generalforsamling i Biografklubben Dagmar Bio

Generalforsamlingen måtte pga. Corona-epidemien udsættes til juni, hvor det nu er muligt at samles op til 50 personer, og vi var vel omkring 25 deltagere i generalforsamlingen.
Elin Støttrup som er formand for biografklubben kom i sin formandsberetning ind på opgavefordeling i bestyrelsen, og at sæsonen desværre i år har været noget kortere pga. Corona-restriktioner. Og de film der ikke er blevet vist i denne sæson vil blive vist i den kommende sæson.
Det er nu muligt at forny sit medlemskort ved at ….

overfører de 300 kr. til klubbens konto. Bestyrelsen forventer dog også at sælge medlemskort i brugsen på et tidspunkt. Der har i den forløbne sæson været en lille nedgang i medlemstallet, så der opfordres til at skubbe til naboen eller veninden og få dem til at købe et medlemskort og dermed støtte både klubben og Dagmar Bio.
Elin rettede også en tak til de frivillige der hjælper igennem året, bestyrelsen og hun rettede en stor takkede til Dorte West og Aksel Hostrup, som har valgt at trække sig fra bestyrelsen, som de har begge været med i fra biografklubbens start.
Aksel Hostrup fremlagde regnskabet som viste et overskud på godt 4.000 Kr.
Som nye bestyrelses medlemmer valgtes Ove Kjærgård og Erling Andreasen, mens Bibi Sandegaard Høeg valgtes til suppleant.
Niels Jørgen Nielsen genvalgtes til revisorposten.
Efter generalforsamlingen så vi den meget tankevækkende film “Dronningen” med Trine Dyrholm i hovedrollen.
Se Elin Støttrups formandstale her