Ny dato for generalforsamling i Sønder Felding Brugsforening

Billede fra sidste års generalforsamling

Modtaget fra formand for Brugsen Lars Svane
Den bliver afholdt den 26. august 2020 i Det Legende Hus, Sønder Felding.
Vi måtte med beklagelse aflyse den tidligere annoncerede generalforsamling i april grundet Covid-19. Erhvervsstyrelsen har hidtil givet dispensation fra kravet om indlevering af årsregnskab for foreninger, som kun kan aflevere et regnskab efter godkendelse fra en generalforsamling. Den dispensation er nu ophørt, og det er et krav, at vi afholder generalforsamlingen senest med udgangen af august.
Selve generalforsamlingen vil have samme form som sædvanligt. Det forlyder, at myndighederne den 8. august vil hæve grænsen for antal personer, som kan samles. Indtil vi har det endeligt bekræftet, tager vi i bestyrelsen forbehold for, at spisning og efterfølgende arrangement eventuelt aflyses i år. Der vil komme nærmere besked om dette.
Dagsordenen for generalforsamlingen kan hentes via linket her. Bemærk, at der er forslag til ændringer i vedtægterne. Forslagene kan hentes ved at klikke på vedtægtsændring i dagsordenen.

Aftenens program ser sådan ud