Leif Jørgensen – en ildsjæl og igangsætter fylder 80 år idag

Og vi vil ønske stort tillykke til Leif Jørgensen med de 80 år og takker dig for den store betydning du har haft for Sdr. Feldings udvikling👍👍👍
I anledning af fødselsdagen genoptrykker vi Grethe Kamstrups interview med Leif Jørgensen fra august 2018.
I 1962 kom der en ung elektriker, Leif Jørgensen på 22 år, til Sdr.Felding. Han havde søgt arbejde hos installatør Knud Pedersen og blev ansat. På det tidspunkt vidste man ikke, at det var en ildsjæl man havde fået til byen.
Leif Jørgensen kommer fra Vonsild hvor han voksede op, og blev senere gift med Else.
Efter endt soldatertid, skulle Leif have fundet et arbejde. Han så i avisen …..

at der var en der søgte en elektriker, og som også kunne hjælpe med at finde en bolig, derfor flyttede Leif og Else til Sdr. Felding.
Efter nogle år ville de købe hus. Leif gik til Sparekassen for at låne penge til huskøb. Men fik nej og fik at vide, at det var en Sparekasse og ikke en Lånekasse.
I 1971 købte de et hus på Mosegårdsvej 1 i Sdr. Felding og i 1980 flyttede de ind i huset på Høgsvigvej 4. Senere blev det til Postgården og nu bor de på Tømmergården 14 i Sdr. Felding.
Lokalhistorisk forening.
Leif syntes der skete for lidt byen, og da han var lidt af en ildsjæl, havde han lyst til at sætte noget igang. Derfor lavede han sammen med Laurids Lauridsen,
en Lokalhistorisk forening for Sdr. Felding, Sandet og Stakroge, som han også blev og fortsat er formand for. De fik arkivet flyttet til hertil Sdr.Felding. I de første år blev der indleveret ret så mange arkivalier, men interessen er dalet, og nu er det sjældent at der er mennesker på arkivet.
Aaskov Kommune
Leif blev valgt ind i Aaskov kommunalbestyrelsen ved valget i 1997 og genvalgt i 2001, denne gang dog på den socialdemokratiske liste. Normalt er man valgt for en periode på fire år, men den sidste periode blev forlænget med et år på grund af kommunalreformen
Leif blev i 1997 valgt på en borgerliste, og det selvom der var mange der var imod borgerlister, for som de sagde: “Vi ved jo ikke hvor vi har jer henne” Men vælgerne havde tiltro til listen, og der blev valgt 2 personer ind.
Leif genopstillede ikke ved valget i 2005 til Herning Byråd, det gjorde Dorte West derimod som afløste Jørgen Chr. Jørgensen fra Venstre. Selv om de to ikke altid var enige, mener Leif at hun er en god repræsentant for vores del af kommunen.Det er næsten helt umuligt at få alt det med, som Leif har været med til at sætte i gang og været med i. Bl.a. Halmhuset, et stiprojekt i den gamle præsteskov og et børnehaveskur i præsteskoven. Halmhuset er i dag meget udlejet og bliver flittigt brugt af både institutioner og private.Dagmar Bio.
Der var mange der vidste at en biograf lå gemt i de bygninger, som Ejvind Kristiansen ejede på Bredgade. Leif har selv været operatør i en biograf.
Da Ejvind døde var der et par stykker der tog kontakt til arvingerne og fortalte om en plan de havde.
På det tidspunkt havde arvingerne allerede fået et tilbud på huset, men vedkommende ville vælte huset og bygge et nyt, det var arvingerne ikke så glade for, så de syntes bedre om ideen, med at lave et kulturhus og bevare biografen. Der blev givet et godt tilbud, og i løbet af en måned var der samlet så mange penge sammen, at man kunne overtage biografen.
Det er blevet en stor succes for byen. Dagmar Bio er kendt over hele landet og er accepteret blandt kunsterne, som er bekendt med den gode akustik.
Jens Udbye blev formand for Dagmar Bio og har sammen med bestyrelsen og koncertudvalg forstået at få huset til, at fungere rigtig godt. Leif blev formand for biografklubben i Dagmar Bio.Efterskolen.
Sdr. Felding Højskole lukkede i 2004 og hvad kunne bygningerne så bruges til. Der blev drøftet forskellige muligheder, og ideerne mundede ud med at det skulle være en skole for ordblinde og normaltbegavede unge med læse og skrive problemer.
Derefter blev der holdt et velbesøgt borgermøde i forsamlingshuset, som mundene ud i at der blev nedsat en bestyrelse, hvor Leif Jørgensen blev formand. Derefter blev der forhandlet med SID, som stod bag skolen, om køb af bygningerne. Samtidig blev der lavet en ansøgning til ministeriet om oprettelse af en efterskole. Også Handelsbanken blev kontaktet angående hjælp til finansieringen af købet. I det første år var man så heldig at få lavet en meget flot lejekontrakt med et tysk selskab, der havde en del tyske jernbanefolk i Danmark. Denne lejekontrakt muliggjorde at der var penge til istandsættelse af skolen.I 2005 fik man ansat en forstander, nemlig Jens Bodum, og den 13. august 2006 blev efterskolen startet op med 72 elever.
Sdr. Feldings Efterskole er blevet en stor succes og elevtallet er nu oppe på 120 elever og der er mange fremtidsplaner. Forstanderen hedder i dag Asbjørn Lyby.
Leif Jørgensen gik efter 12 år, og et fantastisk arbejde, af som formand for skolen.
Leif betragter Efterskolen som en stor succes, både for byen og de ansatte, men især for de mange elever, som her har fået muligheder for at få en undervisning, der gør dem bedre rustet, når de skal igang med en ungdomsuddannelse.Søndagscafe.
Leif har sammen med Gunvor Mikkelsen, en flok trofaste frivillige og i samarbejde med Ældresagen og Herning kommune, startet Søndagscafeen for ældre op, som har et arrangement hver tredje søndag.Leif Jørgensen og Else bor som jeg har skrevet, på Tømmergården 14 Sdr.Felding. De har to voksne børn 6 børnebørn to oldebørn. I dag den 13 august 2018 fylder Leif 78 år, og kan se tilbage på et rigt liv, med masser af aktiviteter, som mange har nydt godt af.

At Leif Jørgensen er en ildsjæl og igangsætter, er der ikke tvivl om, men det skal også med at han er vedholdende med de projekter han er involveret i. Stor tak for det Leif.