Orienteringsmøde omkring kommende menighedsrådsvalg 2020.

Den 18.august kl. 19.00 i Sognehuset.
Snart er der menighedsrådsvalg og i den forbindelse inviteres alle interesserede til orienteringsmøde.
Orienteringsmødets formål er at sikre åbenhed og skabe interesse for menighedsrådets arbejde i den forløbne funktionsperiode og, om kommende opgaver og visioner og om rammerne for det forestående valg.
Sæt allerede kryds i kalenderen nu, så du kan være med til at sætte dit præg på Danmarks mest lokale ….

demokrati – menighedsrådet.
Dagsorden for aftenen:
1.Velkomst ved menighedsråd
2. Valg af dirigent
3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det kommende menighedsråds opgaver.
4. Visioner, ønsker ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og debat.
5. Redegørelse for det seneste regnskab samt det kommende års budget.
6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.
7. Oplysning om antallet af kandidater der skal vælges til menighedsrådet.
8. Foreløbigt overblik over hvem der evt. er interesserede i at opstille som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september.

Med venlig hilsen
Sdr. Felding Menighedsråd