Varmeværket afholdt tirsdag aften sin årlige generalforsamling

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamlingen for Sdr. Felding Varmeværk var dog noget forsinket pga. corona-epidemien, da generalforsamlingen oprindeligt var berammet til d. 19. marts.
Formanden, Niels Jørgen Lohff Nielsen, startede med at undskylde “at vi roder” på Nørregade her i sommeren 2020.
Der er investeret ca. 4 mio. i tilbygning, inventar og ….

spildevandsrensningsanlæg, og det ligger indenfor budgettet. Tilbygningen har givet gode forhold for de ansatte og med spildevandsrensningsanlægget overholder varmeværket udledningskravene.
Varmeværket har en tæt og godt samarbejde med Troldhede varmeværk og Sdr. Felding Vandværk.
Varmeprisen har ikke ændre sig indtil nu, men det kan ikke udelukkes at der senere kommer en mindre prisstigning. Sammenlignet med de andre 383 varmeværker, ligger Sdr. Felding som det 34. billigste. Kedel nr. 2 bliver med næsten 100% sikkerhed udskiftet med en varmepumpe, så en stor del af sommerens varmeforsyning fremover vil komme fra en varmepumpe.
Regnskabet, som blev fremlagt af Jan Andersen, viste et overskud på 28.437 Kr.
På valg til bestyrelsen var Jan Andersen, Henrik Nissen og Niels Christian Lauridsen, som alle blev genvalgt, derudover består bestyrelsen af Niels Jørgen Lohff Nielsen og Morten Axelsen.
Se formandens beretning her