Pænt fremmøde torsdag til generalforsamling i Brugsforeningen

Generalforsamlingen skulle normalt være afholdt inden udgangen af april måned, men covid-19
umuliggjorde dette.
Myndighedernes anbefalinger er siden lettet, så op til 100 personer kan forsamles. Til stede ved generalforsamlingen var ca. 80 medlemmer og medarbejdere i Sdr. Felding Brugsforening og foreningens butik, Dagli’Brugsen Sønder Felding.
Formandens beretning var i høj grad præget af foreningens økonomiske situation ved …

udgangen af 2019. Sdr. Felding Brugsforening har ved byggeriet af den helt nye og top moderne Dagli’Brugs oparbejdet en stor gæld, som skal afdrages og forrentes af butiksdriften.
En stigning i nettoomsætningen på ca. 3 % er umiddelbart ganske udmærket for en Dagli’Brugs.
Og butiksdriften i sig selv har bidraget med et overskud på lige under 400.000 kr.
Det regnskabsmæssige underskud for foreningsdelen blev imidlertid på ca. 1.9 millioner kr, hvilket er stærkt utilfredsstillende ifølge formanden for Sdr. Felding Brugsforening. Han fortsætter dog, at det regnskabsmæssige underskud skal ses i lyset af ekstraordinære af -og nedskrivninger på i alt 2.1 million kr. Set i det lys kan det konkluderes, at butiksdriften fungerer, men at foreningens investering i ny butik belaster regnskabet.

Formanden tilføjer at forhandlinger med lån- og kreditgivere efter afslutningen af regnskabsåret 2019 har medført, at likviditetssituationen nu ser ganske anderledes ud. Samtidigt har bestyrelse sammen med uddeler sat en lang række tiltag i værk, som betyder, at omkostningsniveauet er sænket væsentligt i slutningen af 2019 og begyndelsen af 2020. Dertil skal lægges, at omsætningen er øget væsentligt i de første 8 måneder af 2020.
Bestyrelsen mener derfor, at fremtiden ser rimelig ud, selvom der ikke er nogen tvivl om, at det hårde arbejde for at sikre foreningens økonomi fortsætter i årene fremover, slutter formanden. Lars Christian Svane.
Læs hele beretningen her

Bestyrelsen blev ved en vedtægtsændring forøget fra 5 til 6 medlemmer, hvor Michael Franklin Römhild og Casper Bennedsen blev indvalgt som nye. Bestyrelsen består derudover af Lars Christian Svane (genvalg), Elisabeth Flyvholm Pilgaard Hansen (genvalg), Niels Jørgen Bonde Pedersen (genvalg) og Ester Hansen.
Som suppleant blev valgt Mona Thomsen

Aftenen sluttede af med vinsmagning hvor Dagli`Brugsens nystartede vinklub, ved Michael Franklin Römhild, gav smagsprøver på to vine.