Generalforsamling på Efterskolen onsdag aften

Omkring 45 var mødt op til Sdr. Feldings Efterskoles generalforsamling, som blev afviklet forsinket pga. Covid-19 epidemien.
Det startede med en spisning, hvor vi alle fik udleveret en flot tapas anretning.
Ved selve generalforsamlingen blev Knud Tang, vanen tro, valgt til dirigent, hvorefter Jan Andersen som er formand for efterskolens bestyrelse holdt sin beretning, hvor han bl.a. kom ind på ændring af skolens værdigrundlag, arbejdet med skolens vision og skolens ….

planer for nye bygninger. Desværre har det været svært at overbevise kreditforeninger m.fl. om det rentable i en udvidelse, især har de et godt øje til egenkapitalen, som de mener ikke er stor nok. Alligevel arbejdes der i skolens byggeudvalg videre med planer for en udvidelse af skolen så den kan rumme 140 elever.
I forstanderens,Asbjørn Lyby´s beretning kom han bl.a. ind på at der for elevholdet for 2019-2020 har nogle store udfordringer, som har betydet at at 22 elever har måttet forlade holdet, for de fleste, fordi de enten overtrådte skolens regler eller fordi de havde fået hjemve. Dog ser det nye hold 2020-2021 til at trives bedre. For at undgå lignende tilstande fremover, er skolen blevet mere bevist om at kigge elev ansøgninger bedre igennem og fravælge dem som man næsten på forhånd kan se vil have svært ved at indpasse sig på skolen.
Regnskabet viste et pænt overskud på over 600.000 Kr..
Til bestyrelsen genvalgtes Jan Andersen, Hans Eghøj og Lone Fløe, mens Mogens Nielsen og Ebbe Andersen blev valgt til suppleanter.
Her kan læses Jan Andersens bestyrelses beretning