Nu lukker den sidste bank-filial i Sdr. Felding

Handelsbanken Kibæk-Sdr. Felding har udsendt følgende pressemeddelelse.
Samler filialer for at styrke kunderådgivningen
Handelsbanken i Danmark ønsker at styrke rådgivningstilbuddet til kunderne. Derfor samles og styrkes filialnetværket, og antallet af fysiske filialer reduceres. Det betyder blandt andet, at Handelsbanken lægger sine to filialer i Kibæk og Sdr. Felding sammen, og filialen i Sdr. Felding vil lukke den 28. oktober.
”Vi har valgt at konsolidere vores filialnetværk, fordi vi tror, at vi kan …

levere et endnu stærkere tilbud til vores kernekunder ved at samle vores kompetencer,” forklarer Nadja Schack Fucke, direktør i Handelsbanken Kibæk-Sdr. Felding, og fortsætter. ”Et stærkt, samlet medarbejderteam i Kibæk vil kunne give kunderne endnu bedre og mere specialiseret rådgivning, både på privat- og erhvervssiden. Desuden vil det give medarbejderne bedre udviklingsmuligheder og et stærkere fagligt miljø”.

Vi vil fortsat være tæt på vores kunder
Handelsbanken tog det første skridt til en sammenlægning af filialerne i Kibæk og Sdr. Felding i starten af året og reducerede åbningstiden i Sdr. Felding til to dage ugentligt. Nu tager banken skridtet fuldt ud og vælger at lukke filialen i Sdr. Felding den 28. oktober 2020, men banken vil fortsat være synlig og engageret lokalt i Sdr. Felding:

”Som filial kommer vi til at dække et større geografisk område, men vi fortsætter med at engagere os lokalt i både Kibæk og Sdr. Felding. Vi møder stadig vores kunder der, hvor det passer dem bedst – vi kører ud til møder, inviterer ind til møder og kommunikerer digitalt. Vores decentrale model og princippet om at være tæt på kunden rykker vi ikke ved. I Handelsbanken har vi fortsat mandat til at træffe egne beslutninger lokalt. For kunderne giver det blandt andet handlekraft og gode kundeoplevelser,” siger Nadja Schack Fucke.

Sammenlægningen af filialerne afspejler den udvikling, der ses overalt i bankverdenen, hvor de daglige bankforretninger i højere grad foretages digitalt, mens kunderne primært besøger banken for at få individuel og mere specialiseret rådgivning.

Teamet glæder sig til at byde kunderne velkommen
Filialen i Sdr. Felding har sidste åbningsdag den 28. oktober 2020. Adressen på filialen i Kibæk er Jernbanegade 4, 6933 Kibæk. Filialen holder åbent alle hverdage mellem kl. 10.00 til 16.00. Der er mulighed for rådgivning efter aftale alle hverdage uden for normal åbningstid.

”Vi glæder os rigtig meget til at byde kunderne fra Sdr. Felding velkommen her i Kibæk. En del af kunderne har vi jo allerede mødt. Alle er velkomne til at komme forbi og hilse på vores team, og vi vil stræbe efter at skabe en smidig overgang for kunderne. Det vil være en fordel for mange, at vi fortsat kan mødes på telefon, fysisk eller digitalt, så vi kan sikre en god kundeoplevelse og høj tilgængelighed, uanset hvor vi mødes,” slutter Nadja Schack Fucke.

Direktør Nadja Schack Fucke