Søgård Andelsbrug 1979 – 2020

Ole Nielsen og Marie Pedersen på hver deres “Rollator”

En epoke, med en anden måde at eje landbrug på, er snart forbi.
Ideen med at lave andelslandbrug opstod i 70-erne i kølvandet på ungdomsoprøret.
Dengang var der en trend for mange unge at flytte på landet og bo i kollektiver, og det var det for de 8 unge mennesker der købte Søgård i 1979, og byggede en stald til 180 malkekøer med opdræt.
Ideen var også at vise at det kunne lade sig gøre at drive et større produktionslandbrug i fællesskab, og uden at være afhængige af indkomst udefra, hvilket faktisk også er lykkedes i alle årene.
Det var først i 1996 at hele bedriften overgik til andelsselskab, da det ….

indtil starten af 90-erne ikke var lovligt at købe og drive landbrug i et andelsselskab. Ideen med et andelslandbrug var at det skulle være en udødelig ejerform, forstået på den måde at der skulle være et glidende ejerskifte, hvor det kun var andelsbeviset der blev solgt, mens hovedparten af egenkapitalen i selskabet forblev intakt, og derved undgå at hele kapitalen skulle udskiftes ved hver generations skifte.
Landbruget blev omlagt til økologisk drift sidst i 80-erne, samtidig med at bedriften blev udvidet med købet af Klokkehøjgård og Bjergevej 4. Der blev startet en produktion med grise, som i løbet at 2 år blev omlagt til økologisk svinebrug med udendørs grise. Søgård Andelsbrugs drift blev også udvidet med produktion af økologiske kartofler, gulerødder og løg. Og i 1990 blev andelsskabet Fælles Grønt Vest etableret i de gamle driftsbygninger på Klokkehøjgård, hvor der blev pakket kartofler og grøntsager til FDB og andre butikskæder. Det andelsejede selskab Fælles Grønt Vest blev senere videreført i aktieselskabet Danorganic.
Søgård-gruppen var i 1985 med Steen Møller som igangsætter, og sammen med mange støtter fra hele landet, med til at starte Sdr. Felding Højskole. Højskolen blev senere overtaget af SID, som efter nogle års drift ophørte med skoledrift og solgte bygningerne til den nuværende Sdr. Feldings Efterskole.
Efter 2002 blev produktionen på Søgård Andelsbrug igen reduceret til kvægdrift, hvor noget af jorden dog udlejes til dyrkning af kartofler og gulerødder.
I dag er der 2 andelshavere tilbage, og det er Marie B. Pedersen og Ole Nielsen. De har igennem nogle år forsøgt at få nye andelshavere ind i selskabet, dog uden at det er lykkedes. Og da de begge er over 60 år, og kræfterne ikke længere er de samme som før, ønsker de at sælge.