Første del af menighedsrådsvalget afviklet

Når jeg skriver første del af menighedsrådsvalget i overskriften, skyldes det, at det stadig er muligt at komme med en ny stiller liste, som skal afleveres senest tirsdag d. 13. oktober. Og hvis det sker, skal der være et traditionel valg til menighedsrådet i november.
Omkring 90 personer var mødt op til menighedsrådsvalget tirsdag aften i Det Legende Hus.
Her fortalte formanden for menighedsrådet Anne Marie Jensen om menighedsrådets arbejde og hvilke udfordringer og opgaver menighedsrådet har.
Efterfølgende blev der opstillet kandidater, og her var der ….

tre fra det nuværende råd der genopstillede, nemlig Anne Marie Jensen nuværende formand, Marianne Søndergård nuværende næstformand og til daglig leder af et Bofællesskab i Ølgod, samt Helle Nielsen, som til daglig er dagplejer.
Nye kandidater var: Bo Eske Pedersen, ansat hos FREA Aquaculture Soluitions Aps ved Sandet, Bodil Johannesen, som har været med i div. foreninger i byen, samt Bente Søndergaard som til daglig er kontorassistent.
Da der var 6 kandidater og der skulle vælges 6 medlemmer til rådet, blev alle valgt – med nedenstående stemmetal*:
Anne Marie Jensen fik 46
Marianne Søndergård 53
Helle Nielsen 51
Bo Eske Pedersen 43
Bente Søndergaard 40
Bodil Johannesen 40
* På stemmesedlen kunne man skrive op til 3 navne.
Som stedfortrædere blev valgt **:
Henning Henriksen 68
Birgitte Birkbak 22
** På stemmesedlen måtte der max. skrives et navn.