Svar fra kommunen ang. oversvømmelser i Ågade-kvarteret

Vandstand i Ågade 18. februar 2020

En gruppe borgere med Else Ostersen i spidsen, sendte i februar 2020 en opfordring til Herning Kommune om at gøre noget for at undgå oversvømmelser på dele af Enghavevej, Kastanievej og Ågade. I skrivelsen til kommunen skrev de bl.a.: Bækken og også åen gennem byen trænger i den grad til en oprensning, både af væltede træer, nedfaldne grene og tilstrømmet sand.
Skrivelsen til Herning Kommune var underskrevet af 44 grundejere og lejere i Sdr. Felding, som alle ligger tæt på åen og er berørt at den forhøjede vandstand.
Kommunen har besigtiget bækken først i august i år, hvor de ….

beskriver hvad de har set, og hvor de konkluderer at de ikke tror det vil hjælpe at stoppe indløbet til bækken fra Østerbjerge bæk øst for Vardevej og det ej heller hjælper at sætte en ventilklap i bækkens udløb til Skjern Å. Se hele svaret her

Til det har Else Ostersen svaret. Dejligt at I har været i gang med at kigge nærmere på vores problemer. Det bekymrer mig dog meget, at du/I tillægger det så lidt betydning med bækkens løb ned gennem byen via Høgsvigvej til Enghavevej og videre til Ågade, hvorfra den skal løbe ud i åen. Jeg kan ikke se nogen som helst mening med, at den skal have dette løb, da den største del af bækken allerede før byen, ved Skovbjergvej, bliver ført ud i åen. I dette område løber åen jo gennem et Engområde, hvor det ikke gør nogen skade, hvis åen går over sine bredder, hvis der så blot bliver renset op i åen gennem byen, så vandet kan komme væk i en fart. Jeg håber, at I endnu engang vil overveje muligheden for helt at lukke byløbet. Der er et meget stort fald i terræn fra Høgsvigvej til Enghavevej, som gør at vi får de store oversvømmelser fra bækken her i Enghavevej/Kastanievej området. Med venlig hilsen Else Ostersen.

At der, med års mellemrum, er et problem med oversvømmelser i Ågade-kvarteret  kan vi alle ved selvsyn konstaterer og der bør gøres noget fra kommunens side, også selvom der måske går nogle år inden den næste oversvømmelse kommer.