Sdr. Felding Kulturforenings generalforsamling

Som så mange andre foreninger var kulturforeningens generalforsamling også forskudt med flere måneder på pga. corona-epidemien.
Der var mødt 26 op og her kunne man hører formanden Lene Schmidts beretning, hvor hun fortalte om at der i 2019 havde været afholdt flere Café aftener med rigtig god tilslutning, ligesom der har været afholdt en “Syng, spis og snak” aften med succes.
Igennem flere år har Kulturforeningen været ….

medarrangør af en teatereftermiddag for børn, og det var foreningen også i 2019 med pænt besøg.
I januar arrangeres, sammen med andre foreninger, en Højskoledag, hvor Niels Ole Frederiksen, tidligere forstander på Sdr. Felding Højskole fortalte med udgangspunkt i sin egen livshistorie.
På valg til bestyrelsen var Ulla Kristensen, Christen Jensen og Lene Schmidt og de blev alle genvalgt. Bestyrelsen består derudover af Mette Hostrup og Leif Nielsen.
Regnskabet viste et underskud på 9.000 Kr., heraf var de 6.000 kr., dog er en investering i en stander til skiltet Kulturcenter, ovenfor trappen til Dagligstuen/Kultursalen i Det Legende Hus.
Læs hele formands beretningen her