Nyt svar fra kommunen ang. oversvømmelser i Ågade-kvarteret

Modtaget fra Else Ostersen Kastanievej 5 Sdr. Felding
Hej Else.
Når vandet står op i haver nedstrøms Høgsvigvej i forbindelse med voldsomme nedbørsmængder over længere tid, er det fordi regnvandet fra byen ikke kan komme væk via Østerbjerge Bæk, når vandstanden i Skjern Å er så høj som i februar. Ikke fordi vandløbet ikke er vedligeholdt (hvilket det bliver hvert år i september).
Planer for håndtering af regnvand i …

Sdr. Felding laves af Herning Vand med henblik på at mindste effekter ved øget nedbør på de befæstede arealer i byen, som afvander til Østerbjerge Bæk. Dette kan gøres ved eks. etablering af regnvandsbassiner hvor/hvis dette er muligt.
Som skrevet tidligere, har vi anmodet Herning Vand om et møde vedr. planerne for Sdr. Felding, og vi vil som aftalt informere Jer, når vi er blevet oplyst herom. Derfor anbefaler jeg, at I afventer denne information inden I evt. går videre med at ansøge om rørlægning af vandløbet eller etablering af diger langs bækken.
God weekend. Med venlig hilsen  Kim Iversen
Natur og Grønne Områder, Vand- og naturteamet  Enghavevej 10, 7400 Herning

Skrevet at Else Ostersen Kastanievej 5  d. 24.09.20
Hej Kim! (Iversen Herning Kommune)
Ud fra din seneste mail af 18.9. forstår jeg det faktisk sådan, at “vi stort set må sejle vores egen sø” og bare kan vente på, hvornår den næste oversvømmelse kommer. Du skriver nok så pænt, at der nok er borgere, der vil blive ked af, hvis bækken ikke mere er en del af deres have, men det kan nu nok ikke helt måles op imod, at vi er en del borgere, der får vores hjem ødelagt, hvis der …
ikke bliver gjort noget. Vi kan ikke bare “sidde på hænderne” og ikke gøre noget, men hvad er det så, vi må gøre, for vores forsikringsselskaber vil jo nok heller ikke hjælpe. Og stadigvæk forstår jeg ikke, hvorfor bækken kan være rørlagt et stykke mellem Høgsvigvej og Enghavevej, hvorfor den så ikke kan blive det det sidste stykke ned til Ågade. Der er nok ikke en speciallovgivning for denne lille strækning, der gør, at den ikke må rørlægges. Og på den måde kan de nævnte borgere i det højereliggende område beholde bækken i deres haver.
Jeg spørger så nu, om vi, der bor neden for Høgsvigvej for eksempel må gå sammen om at købe et læs jord og lægge det hele vejen langs bækken fra Enghavevej til Ågade, på begge sider, så der bliver så høje skrænter, at vandet ikke kan løbe over? Hvis kommunen ikke vil gøre noget, må I jo fortælle os, hvad vi må gøre.