Over en mio. Kr. til byforskønnelse i Sdr. Felding

Udkast fra Centerbyplanen for ny parkeringsplads og have-, parkanlæg ned til åen

Byplanudvalget har mandag besluttet at bevilge 1.096.000 Kr. til byforskønnelse i Sdr. Felding. Beslutningen skal dog endelig vedtages i byrådet midt i april 2018.
Pengene skal bl.a. bruges til forskønnelse af midtbyen omkring brugsen og den udvidede parkeringsplads og arealet ned til åen med trappeanlæg og plads til en overdækket scene. Der tænkes også på begrønning af centrale veje i Sdr. Feldings midtby, og forskønnelse ved parkeringspladsen ved Dagmar Bio.
De endelige planer er endnu ikke helt på plads, men det vil der bliver arbejdet videre med i løbet af de næste måneder, hvorefter de endelige planer skal godkendes af Byplandudvalget.
I Lokalrådet er vi meget tilfredse med de nye muligheder, som denne bevilling giver os, og glæder os til det fortsatte samarbejde med Herning Kommune om gennemførelse af byfornyelsesprojektet.

Se referat fra Byplanudvalgets møde 19. marts 2018 side 5 og 6