Nye indlæg om Østerbjergebæk og oversvømmelser i Ågade

Modtaget fra Else Ostersen Sdr. Felding og Kim Iversen Herning kommune
Hej Kim Iversen – (Natur og Grønne Områder i Herning Kommune)
Det er med glæde, at vi i området omkring bækken her i Sdr. Felding by kan se, at der er begyndt at ske noget. I en artikel i Herning Folkeblad den 7. oktober 2020 kan jeg se, at man udskifter et defekt rør med en diameter på en meter, der skal flytte vand fra Smallebækken og samtidig gør røret en smule større, så der er plads til øgede vandmængder, tilsyneladende allerede inden, at behovet er opstået.
Til din orientering vedhæfter jeg 2 billeder fra Østerbjergebæk taget fra Ågade, billede 1 fra Ågade ud mod åen, hvor man tydeligt ser, at der ikke ligger blade i vandet, billede 2 fra Ågade op mod Enghavevej, der med al tydelighed viser, at fjernest ses der ingen ….

blade i bækken, men ved rørunderføringen ved Ågade ses tydeligt hvordan blade og smågrene samles, og vandet er totalt stillestående, da der ingen passage sker under Ågade. Her er der virkelig brug for – og har været i lang tid – hurtigst muligt at få et større rør i stedet for det meget lille, der er p.t., og jeg har endda hørt, at underføringen har et par knæk undervejs, så det skal jo gå galt. Vandet i bækken kan så kun stige opad, hvilket er det, vi har set gang på gang.
God weekend. Med venlig hilsen Else Ostersen

Svar fra Kim Iversen (Herning Kommune)
Hermed et referat fra dagens tilsyn ved Østerbjerge Bæk, med Alice og Jacob, Ågade 13.
Det kunne konstateres kunne konstatere at vandet i bækken stod stille både opstrøms, nedstrøms og i røret under Ågade, og at den høje vandstand i Skjern Å dermed var/er bestemmende for vandstanden ovenfor røret ved Ågade. Således var vandstanden både opstrøms og nedstrøms Ågade ca 20-30 cm over rørets overkant. Det vil derfor ikke umiddelbart give nogen menig at forsøge at lægge et større rør under Ågade, dette vil formentlig blot øge sedimenteringen i røret og brønde, idet den selvrensende effekt i røret reduceres. Vi vil selvfølgelig løbende sørge for at der til enhver tid kan løbe vand under røret ved Ågade under normale forhold/vandføringer, så hvis der er tegn på at der ikke er træk gennem røret under normale forhold, hører vi selvfølgelig gerne fra Jer.
Da vi nu har fjernet træer og andet, ved og i vandløbet, vedligeholdt vandløbet, og slamsuget i rør og brønde er der pt ikke meget mere vi kan gøre, idet Herning Vand heller ikke har nogen løsninger på hånden ift at undgå oversvømmelser ved ekstrem-nedbør, såkaldte 20-års og 100 års hændelser, som vi så i februar 2020.

Efterfølgende var jeg nede og kigge ved ”aflastningen” ved Ågade-Åparken. Vandet stod helt op til kanten, uden at der løb vand igennem aflastningen, jeg vurderede at der kun skulle ca. 10 cm til før den aktivt ville begynde at aflaste. Ifølge min vurdering fungerer den stadig som den skal når der kommer meget store afstrømninger i Skjern Å ved Sdr. Felding

Aflastningen

Østerbjergebæk syd for Ågade