Referater

Referat fra fællesmøde for

Borgerforeningen, Handels- og Håndværkerforeningen og Lokalrådet mandag d. 15. januar 2018 kl. 18.30 i Dagmar Bio

Fremmødte: Henrik Jensen, Paul Pedersen, Carsten Tygesen, Michael Pagaard, Gitte Lund, Helle Kjærsig, Poul Bjerre, Dorthe Viborg, Carita Jensen og Mogens Nielsen

Program:

  1. Velkomst

Mogens bød velkommen til mødet

  1. Servering af smørrebrød
  2. De tre foreninger fortæller hver om deres arbejde i det sidste år og om program og ideer for det kommende år + diskussion.

Lokalrådet

Deltager bl.a. i kommunens Centerbyudvalg, turistudvalg, sundhedshusudvalg, etablering af en pilgrims/naturvandring fra Arnborg til Sdr. Felding og så er der hjemmesiden SdrFelding.dk inkl. Facebookside.

Borgerforeningen

Har haft et aktivt år med bl.a. affaldsindsamling, og deltaget i fastelavnsfesten, Skt. Hans, Juleoptog/messe og i efteråret organiseret en kontingentindsamling, som igen gav over 40.000 Kr.

Handels- og Håndværkerforeningen

Har også været medarrangør af Skt. Hans og Juleoptog/messe, og står derudover for det store arbejde med juleudsmykningen af byen. De laver også virksomhedsbesøg, hos medlemmer af foreningen. Der er 35 medlemmer af foreningen, som har været stabilt i flere år.

  1. Hjemmesiden

sdrfelding.dk kommer inden for den næste månedstid over på en anden platform, se foreløbig udkast på www.sdrfelding.com, og i den forbindelse må i gerne komme med kommentarer eller ideer og ønsker til den fremtidige hjemmeside.

Der er brugt omkring 12.000 Kr. på ny hjemmeside, inkl. kursus til Mogens. Der kommer dertil en del arbejde med den endelige overflytning til ny platform her i februar. Dorthe forslog at der skal efterlyses frivillige skribenter til flere historier på hjemmesiden, hvilket Mogens synes er en rigtig god idé, og vil arbejde videre med.

De foreninger der nu har en underhjemmeside på sdrfelding.dk, er blevet orienteret om at den nuværende ordning ophører, og de derfor enten selv skal lave en hjemmeside, eller lave en aftale om ny underside på den nye platform.

Der er 200 – 300 besøgende på hjemmesiden hver dag, og der er godt 1.200 der synes godt om SdrFelding.dk´s Facebookside.

  1. Andet

Der blev foreslået at vi skulle forhøre os om muligheden for at få tilskud fra nogle af de vindmøller der bliver sat op uden for Stakroge/Sandet.

 

Ref. Mogens Nielsen