Foreninger

Velkommen til Sdr. Feldings foreningside

Almene foreninger 

Sdr. Felding Kulturforening                       Formand Lene Schmidt tlf. 20 85 21 10

Præsteskoven Halmhuset                            Formand: Henrik Nissen     Tlf. 61 20 81 77

Sdr. Felding Borgerforening                       Formand: Dorthe Viborg    Tlf. 30 63 05 55

Sdr. Felding Lokalråd                                  Formand: Mogens Nielsen  Tlf. 21 28 36 23

Seniorer Sdr. Felding                                   Formand: Holger Madsen   Tlf. 40 97 86 84   97 19 86 84

Ældresagen i Aaskov                                  Formand:  Jeanette Slumstrup Fauerbye, tlf 22 16 26 96

Aaskov havekreds                                          Formand:  Kirsten Bergløv      Tlf. 97 19 18 78

Aaskov Y´s Mens Club                                  Præsident:   Karl Bøndergård     Tlf: 97 19 61 74

Erhvervsforeninger

Sdr. Felding Handels- og håndværkerforening     Formand: Didde Jönsson     24 23 44 41

Sports- og friluftsforeninger

Sdr. Felding gymnastik og idrætsforening SFGIF   Formand  Johnie V. Larsen    Tlf. 40 31 83 67

Aaskov Golfklub                                      Formand Kristian Hansen  Tlf. 25 21 19 85

Sdr. Felding Lystfiskerforening       Formand Henrik Jensen           henr0503@dblit.dk

Aaskov Rideklub                                     Formand  Bitten Franklin Römhild  21 63 48 71

Sdr. Felding – Skarrild Cykelklub    Formand   Rune Pedersen   tlf 20 99 82 86

Sdr. Felding Billard klub                      Formand  Kurt Eg Jensen    21 70 14 96

Sdr. Felding Jagtforening                  Formand  Bo Pedersen   23410997

Sdr. Felding Hallen                               Formand  Nicolai Christensen   23 68 79 50

Åskov 4 H                                                Formand Mona Jensen    29452110

Kirkelige organisationer og foreninger

Menighedsrådet                               Formand:   Anne Marie Jensen     97 19 85 91

Indre mission i Sdr. Felding          Formand:   Kirsten Johansen     50 57 01 91

Fredagsklubben Sdr. Felding       Formand:   Inga Bøndergård        20 81 47 70

Å-festivalen                                      Formand:   Leif Larsen  27 14 81 14

Kulturelle foreninger

Sdr. Felding Kulturforening       Formand:   Lene Schmidt  20 85 21 10

Biografklubben Dagmar Bio      Formand Elin Støttrup  23 23 92 77

Lokalhistorisk arkiv for Sdr. Felding, Sandet og Stakroge  Leder:   Leif Jørgensen   21 76 45 85

Sdr. Felding og omegns Folkedanserforening     Formand     Trine K. Pedersen   Tlf. 227 38725

Andre foreninger

Motorcykelklubben MC Farmers  Bjergervej 53  7280 Sdr. Felding  30 82 80 54