Lokalrådet

Velkommen til Lokalrådets side

Rådets formål er aktivt at arbejde for byens, lokalområdets og borgernes interesser og fremme den lokale udvikling i Sdr. Felding og omegn bl.a. ved:

at være den lokale dialogpart med Herning kommune
at være paraplyorganisation for foreninger, erhverv, institutioner og landbrug m.fl.
at være byens talerør udadtil og indadtil
at arbejde for byforskønnelse og byfornyelse
at synliggøre Sdr. Felding og omegns unikke værdier
at øge områdets tilgængelighed
at gøre Sdr. Felding til et endnu mere attraktivt sted at bo, leve og virke.

 

Rådet består af:

2 medlemmer udpeget af foreninger i Sdr. Felding

1 medlem udpeget af institutionerne i Sdr. Felding

1 medlem udpeget af Borgerforeningen

1 medlem udpeget af Handels- og Håndværkerforeningen

1 medlem udpeget af landbrugsorganisationer (skal være bosiddende indenfor Lokalrådets område)

1 medlem udpeget af Herning Byråd (bosiddende i Lokalrådets område – ellers som observatør)

2 medlemmer udpeget af og blandt unge under 20 år  Pt. desværre ingen udpeget.

3 medlemmer direkte valgt på årsmødet

1 observatør udpeget af andelsejede forsyningsværker i Sdr.  Felding.

 Der er mulighed for 1-2 observatører fra Stakroge og Sandet