Dalgaskanalen har 150 år jubilæum

Og det fejres søndag d. 28. august, ved et arrangement der begynder ved Skjern Å forvirringen i Arnborg med velkomst ved Christian Ravn Jørgensen, derefter går turen videre til Skarrild hvor flere haveejere har givet lov til besøg ned til kanalen og hvor der er også er mulighed for at se akvadukten, hvor kanalen føres over Lustrup bæk. Dagen sluttes i Dagmar Bio i Sdr. Felding, hvor der vil blive vist en film om ….

kanalens historie, og der vil her være nogen godt til ganen.

Johs. Wienberg-Larsen, har skrevet et længere indlæg om kanalen:
Dalgaskanalen udspringer ved Arnborg og løber til Ahlergårde øst for Borris. Dens længde var oprindelig ca. 21 km, men den er nu afkortet.
Skjern Å Nørrekanal er projekteret af Hedeselskabet og anlagt under selskabets vejledning og tilsyn i årene 1871-72. Ved etableringen gennemskar den parceller tilhørende ca. 80 forskellige lodsejere.
Anlægsudgifterne androg ca. 100.000 kr., hvoraf det Classenske Fideikommis bidrog med 5000 kr. Resten, ca. 95.000 kr. måtte udredes af forskellige interessenter i det etablerede kanalselskab. Læs  indlægget her