Nyheder fra lokalarkivet

Vores bog ”Ejendomme og gårde på Sdr. Felding Nørreland” er udsolgt.
Flere har efterlyst et eksemplar.
Hvis du har et eksemplar, som du kan undvære, køber vi det gerne tilbage for 150 kr., så andre kan få glæde af det!
Vi modtager i øvrigt meget gerne billeder, filmstumper eller …

talmateriale fra
de store skybrud, tordenvejr og oversvømmelser i dette efterår!
Og i det hele taget modtager vi selvfølgelig gerne billeder, film, tekst, bøger,
genstande eller andet med interesse for vores område!
Er der nogen, der har materiale om brunkulstiden er vi også meget
interesserede!
Henvendelse kan ske til arkivbestyrer Carsten Tygesen: Tlf. 50 50 86 79 og på mail@sdrfeldingarkiv.dk.
Mvh bestyrelsen kv. Erling Andresen