Lokalrådet afholder Årsmøde på onsdag

Mødet holdes i Dagmar Bio kl. 19.00 og alle borgere i Sdr. Felding området  er velkomne.
Der har ikke været den store aktivitet i det forløbne år pga. corona-epidemien. Noget af det vi har diskuteret er om vi ønsker at få digitale skilte op ved indfaldsvejene, eller vi måske kunne forny de blå velkomstskilte. I lokalrådet har vi også ønsket at få færdiggjort Centerby- byforskønnelses planen fra 2017.
Det er noget af det man kan høre mere om på årsmødet onsdag aften kl. 19.00 i Dagmar Bio.