Flot åbent hus-arrangement på “Sdr. Felding Skole & Børneunivers”

Dagen startede ved børnehaven Solsikken, hvor Martin Arnbjerg (MA) og Karen Marie Gaardsvig (KMG) holdte en fælles tale.
De startede begge på Sdr. Felding skole 1. august 1968, KMG i 1. kl. på den skole, hvor efterskolen i dag holder til, og MA startede som lærer på hovedskolen, hvor han underviste i 2. og 3. real (8. og 9. kl.) i bl.a. dansk, matematik og kristendom.
KMG tog realeksamen i 1978 og var derefter væk fra skolen i 17 år, indtil hun vendte ….

tilbage i 1995 som lærer og underviste i bl.a. dansk, billedkunst og idræt.
I starten af 90-erne blev MA skoleleder og var det indtil han, efter 33 år, gik på pension i 2001. KMF blev viceskole leder i 2001, og fortsatte i dette job indtil 2018, hvor hun søgte nye udfordringer. Så i alt har hun også været på skolen i 33 år.
Her i det sidste år har Skolen, SFO og Børnehaven fået en fælles ledelse, og det nye navn for fællesinstitutionen – LIV LEG LÆRING Sdr. FELDING SKOLE OG BØRNE UNIVERS, som sad på børnehavens væg, blev afsløret af MA og KMG i fællesskab.
Fællesleder for institutionen Vibeke Delcomyn Hansen, takkede efterfølgende de to talere og fortalte lidt om dagens program.
Der var rundvisning, på skolen, hvor det var elever der viste rundt og hvor vi skulle følge den røde tråd. Jeg fulgte med Lasse, Johannes og Tobias, fra 7. a., som sørgede for en meget interessant og grundig rundvisning, hvor vi kunne se de nye klasselokaler og deres grupperum. Ja der er sket en del siden mine børn gik der i 00-erne, bl.a. er der kommet udluftning i alle lokalerne.
Kl. 10.00 skulle et Band udefra have spillet, men de havde måttet melde afbud pga. sygdom, så i stedet var der fællessange med Vibeke D. Hansen som forsanger, hvorefter alle eleverne blev sendt ud på det årlige motionsløb, inden de efterfølgende kunne holde efterårsferie.