Onsdag var der uddeling af fondsmidler

Og det var uddeling af Familien fra ”Østergård” i Tarp, Elna og Hans Fredrik Jensens Fond, hvis formål er at støtte foreninger og institutioner, herunder især sports-, spejder-, kulturelle og kirkelige foreninger i det gamle Sdr. Felding Sogn.
Det fine arrangement foregik på Klods Hans.
I år var der indkommet 9 ansøgninger, og de fik alle bevilget fondsmidler:
Bevægelse-Motion-Sammenhold fik til Bowis og Ringo spil 7.000 Kr., Bussens venner fik ….

hjælp indkøb af nu bus 5.000 Kr., Aaskov Rideklub fik 5.000 Kr. til indkøb af ny vippetrillebør, Danske Seniorer fik 5.000 Kr. til foredrag, Å-festivalen fik 4.000 Kr. til aktiviteter/spil til deres torv på Å-festival, Indre Mission Ungdom fik 3.000 Kr. til terrassemøbler, Dagmar Bio fik 2.500 Kr. til Roll-up skilte, Indre Mission fik 2.000 Kr. til oplysningstavle ved Missionshuset, og Sdr. Felding Skole fik 1.500 Kr. til forbedring af skolegård.