Røde kryds på nogle gader i bymidten

I 2019 blev kommunens plan for byforskønnelse af Sdr. Felding vedtaget i byrådet. Og nu er vi kommet til “Begrønning af bymidten”  Her  har kommunen i dialog med lokalrådets begrønningsudvalg, fået lavet en plan for plantning af træer på gaderne Nørregade, Nørre Allé, Strøget, Bredgade og Søndergade. Og der hvor I ser røde kryds på vejbanen,  er det planen at der skal laves et bed med et træ og lav grøn beplantning. I kan se de grønne punkter …

på kortene på  siden under her, hvor det er planen at bedene skal stå, desværre er der ikke sat røde kryds på vejbanen alle steder. Bedene bliver indrammet med en jernramme, ligesom det kan ses i Kibæk, dog bliver jernrammen sænket længere ned end i Kibæk. Egentlig havde vi, i udvalget, fortrukket at der var blevet brugt rabatkantsten.
Der vil ligeledes blive markeret parkeringsbåse ved bageren og Dagli´Brugsen og sat skilte op, så man kan se hvor man ikke må parkerer.
Kommunen satser på at arbejdet bliver udført i indeværende år.