Ny skov nord for Svanholm Sø

Joan Hansen gravede et pænt stort hul til træet👍

I går mandag, i flot solskinsvejr,  startede plantningen af en ny skov syd for virksomheden Emtelle og nord for Svanholm sø, på et ca. 6 ha. stort areal ejet af Herning Kommune.
Joan Hansen, formand for Teknik- og Miljøafdelingen kom ud og plantede et valnøddetræ, samtidig med at et entreprenørfirma gik i gang med at plante de ca. 3.500 træer der skal udgøre den nye skov. Vi var omkring 12, der var mødt op for at overvære starten på den nye skov.
En stor del af den kommende skov vil fremover blive hundeskov, da arealet ….

alligevel skal indhegnes som værn mod rådyr og krondyr, så de ikke kan komme ind og æde af de nyplantede træer. Jorden har i mange år været drevet økologisk og i den kommende skov vil der heller ikke blive brugt kunstgødning og sprøjtemidler.

Tale af Joan Hansen ved plantningen af det første træ:
Forligspartierne i Herning Kommune har besluttet at der skal plantes mere bynær skov, både i relation til klimaet, men også i høj grad ud fra at skoven er den ramme der danner rum om rigtig mange aktiviteter i vores alle sammens fritid. Her kan nævnes shelterpladsen her ved søen, natureventyr, hvor en af posterne også er her ved søen, stien rundt om søen. At vi skaber flere muligheder for at komme ud og gå ture, dyrke motion eller sidde sammen om et bål, kan alt sammen være med til at bidrage til at vores byer i kommunen er gode steder at bo og leve.
Jeg vil derfor gerne, på vegne af det samlede Byråd, sige Jer tak for samarbejdet og den positive indstilling, der har været til projektet.
Sidst vil jeg lige nævne at det med at komme ud i naturen kan for mange virke som ren terapi. Det er ikke blot min personlige erfaring. Også forskningsresultater viser, at ophold i naturen kan have positive effekt på mennesker. Kombinationen mellem oplevelser i det fri og motion er noget af det vi rigtig gerne vil understøtte i Herning Kommune. Det er der nu også endnu større mulighed fir her i vores nye skov – skal vi så få plantet det træ.
Rigtig god jul og godt nytår til dig og dine.
Med venlig hilsen
Joan Hansen