Generalforsamling i Lokalhistorisk forening udsat

Generalforsamling i 2020

Fra bestyrelsen i Lokalhistorisk Forening for Sdr. Felding, Sandet og Stakroge
Der afholdes ordinær generalforsamling på plejehjemmet Engholm onsdag d. 23. marts kl 19.30
Ifølge foreningens vedtægter skal den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned, men da der nu er udbrud af Corona på plejehjemmet Engholm og epidemien i landet nok ikke er reduceret om en måned, er vi i bestyrelsen blevet enige om at udsætte generalforsamlingen.
Dagsorden til generalforsamlingen følger senere.
Gennem flere år har der været problemer …

med at besætte bestyrelsesposterne i foreningen, derfor er det vigtigt at møde op til generalforsamlingen og være med til at bestemme fremtiden for det lokalhistoriske arkiv i Sdr. Felding, Sandet og Stakroge