Biografklubben havde torsdag aften generalforsamling

Formanden for Biografklubben Dagmar Bio, Elin Støttrup, kunne i hendes beretning fortælle at der i det seneste år har været en nedgang i antal medlemmer af foreningen, som nok tildels kan tilskrives coronaen, der har gjort at flere film i de seneste 2 år har måttet aflyses pga. af nedlukning. Men man håber nu på at kunne trække flere i biografen igen, og dermed også få øget medlemstallet. Der arbejdes bl.a. med at lave 3-4 eftermiddagsforestillinger ….

og derfor opfordres til flere frivillige der kan hjælpe med ved filmfremvisningerne.
Der er kommet et nyt flot program for efteråret 2022, hvor bl.a. filmen “Pagten” om Karen Blixen vil blive vist. Læs formandens beretningen her.

Erling Andresen gennemgik regnskabet, som pga. færre medlemmer, viste et underskud på omkring 1.000 Kr.

Ove Kjærgaard og Erling Andresen var på valg til bestyrelsen og blev begge genvalgt. Ligeledes blev Bibi Sandegaard Høeg genvalgt som suppleant.

Under punktet evt. blev der diskuteret hvad man kunne gøre for at få flere til at benytte biografklubben og melde sig ind, det kunne være Baby Bio, som der var god stemning for i salen. I bestyrelsen har de diskuteret om de skulle vente med at vise film til kl. 19.30.
Kirsten Førrisdahl, som har ansvaret for filmklubbens frivillige, fortalte lidt om at være frivillig, og opfordrede flere til at melde sig. Der er lige nu omkrig 10 frivillige + bestyrelsen.

Der var mødt ca. 40 op til generalforsamlingen. Og efter generalforsamlingen så vi filmen “Druk”  af Thomas Vinterberg.