Skal borgerne i Sdr. Felding overtage mejeriet

Billedede fra 2014 af Diana Tischler

Det er det spørgsmål bestyrelsen i Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps. håber at få svar på, når de på tirsdag d. 3. maj fremlægger deres ideer til en evt. overtagelse af mejeriet om 2-3 år. Mejeriet ejes i dag af tømmermester Jens Dalager, som han bruger til værksted og lager. Udviklingsselskabet vil gerne bevare det flotte gamle mejeri for fremtiden, og forhåbentlig møder der mange op på mødet på tirsdag og kommer med deres ideer til hvilke fremtidige aktiviteter mejeriet kan bruges til. Nogle af de ideer der har …

været fremme er mikrobryggeri, foreningslokaler, små værksteder og så har Lokalhistorisk arkiv også udtrykt ønske om at flytte arkivet fra øverste etage på Engholm ned i mejeriet og måske have et museumslokale der er åbent i dagtimerne.
Faktisk var der i 1993 nogle arkitektstuderende der lavede en plan for hvad mejeriet kunne bruges til, ideerne kom dog aldrig videre, men på mejeriloftet er der en indrammet planche der viser nogle af ideerne.
Husk at møde op til borgermødet på tirsdag og kom med jeres ideer til fremtiden for mejeriet, bestyrelsen ønsker også at få en tilkendegivelse af hvor mange der vil købe anparter i projektet.