Borgermøde om fremtiden for mejeriet

Tekst og billeder af Grethe Kamstrup
I går den 3. maj var der borgermøde i Dagmar Bio angående drøftelse om mejeriets skæbne her i Sdr. Felding.
Leif Nielsen bød velkommen og takkede for at så mange var mødt op  (70 personer) for at høre og drøfte fremtidige muligheder.
Han takkede Karen Marie Gaardsvig, for at ville hjælpe ham gennem aftenen.
Det var selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn APS, der havde inviteret. Leif var overbevist om at alle var på det rene med, …..

hvad det drejede sig om.
Han var også klar over at mange af de fremmødte, havde anparter i selskabet i forvejen.
Bestyrelsen for Udviklingsselskabet består af:
Poul Pedersen, Allan Ramsing, Niels Jørgen Lohff Nielsen, Jens Udby og Leif Nielsen.
Leif oplyste desuden om at Udviklingsselskabet har generalforsamling her i Dagmar Bio tirsdag den 24. maj kl 18,30.
Selskabes formål er at fremme udviklingen i Sdr.Felding og omegn, gennem investering i bygningerne og grunde og evt. renovering af bygninger, samt aktiviteter med tilknytning, herunder køb, salg eller udlejning.
Det første mejeri i Sdr. Felding blev oprettet af løjtnant August Frederiksen som fælles mejeri i 1884, og lå/ligger på Bredgade 11.
Det blev et andelsselskab fra 1889, i 1909 var antallet af andelshavere blevet så mange, at der skulle tages beslutning, om en udvidelse eller om man skulle bygge nyt.
Med henblik på at finde noget godt vand, fik bestyrelsen foretaget boringer på Fruergaards jord. Men 45 andelshavere protesterede og ville melde sig ud, hvis det var hensigten at bygge nyt mejeri på Sønderlandet. Efter 30 bestyrelsesmøder blev nuværende placering vedtaget og stod færdig i 1910. Mejeriet brændte i 1945 og måtte genopføres.
I dag 2022 tænker vi på fremtiden for bygningen, hvorfor vi stiller spørgsmålet: Skal bygningen overtages af byen?  Og hvad kan mejeriet bruges til. Der kom rigtig mange gode forslag i løbet af aftenen, som senere bliver offentligt gjort.
Det er nødvendig med lokal opbakning, blev det understreget.
Hvis en overtagelse af mejeriet fra Jens Dalager får opbakning også økonomisk, skal der dannes “Den selvejende Institution Sdr.Felding Mejeri” dannes, og her skal der vælges en bestyrelse.
Der er lavet skemaer, der skal støtte Udviklingsselskabet i vurderingen af det videre forløb. Disse skemaer kan  ses her. Først et skema, hvor man kan tegne sig for x antal anparter á 2.500 Kr.. Andet skema er et spørgeskema.
De fremmødte fik efterfølgende i Dagmar baren, lidt godt til kaffen, som det fremgår af billederne, og med dygtig hjælp fra pigerne i baren.
Leif har efterfølgende meddelt at der er 40, der har meldt tilbage at de gerne vil støtte købet af mejeriet ved køb af anparter, 8 har meldt sig villige til at indgå i en kommende bestyrelse, ligesom flere har tilkendegivet at de gerne vil være frivillige ved opstart og drift af mejeriet.
Det blevet besluttet at holde åbent hus for alle, tirsdag d. 17. maj fra kl. 17 – 19. Det vil senere blive annonceret.