Generalforsamling i Udviklingsselskabet

I går tirsdag, var der generalforsamling i Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og omegn Aps. Og formanden for Udviklingsselskabet kunne i sin beretning se tilbage på 2021, som et år med begrænsninger pga. coronaen. På Torvegade ses at der arbejdes på ombygning af den gamle Nordea-bygning, mens den forhenværende Handelsbank bygning stadig står tom.
Der har i 2021 været arbejdet med muligheder for at udvikle området om Bredgade 20 og …

Søndergade 2. Men pga. å beskyttelses linjer, er det stoppet igen.
Derimod har det været et positivt møde med ejeren af det gamle mejeri, og indenfor en 3 årig periode vil han gerne sælge mejeriet til Udviklingsselskabet, og der har efterfølgende været holdt et møde med By, Erhverv og Kultur i Herning Kommune, som rådede til at holde et Borgermøde, for at lodde stemningen i byen. Læs hele Leifs beretning her.
Generalforsamling genvalgte Niels Jørgen Nielsen, Jens Udbye og Leif Nielsen til bestyrelsen.
Under punktet “Evt.” blev der diskuteret køb af det Gl. mejeri. Der havde til åbent hus været ca 50 besøgende. og Leif kunne fortælle at der er indkommet mange forslag til benyttelse af det Gl. mejeri. Se her.
Og at Udviklingsselskabet nu vil skrive ud til erhvervsvirksomheder i Sdr. Felding om de har lyst til at købe anparter. Det blev også sagt at der skulle være en væsentlig bredde af interesser for projektet. Det blev fremhævet at det ville være godt om lokalarkivet flytter ind i bygningen, ligesom der bør indrettes et lille museum om Sdr. Feldings Historie.