Årsmøde i lokalrådet

Tirsdag aften var det så Sdr. Felding Lokalråd der afholdt Årsmøde (generalforsamling) og det blev til en aften med flere indlæg og stor debat lyst fra de 17 fremmødte til årsmødet.
Formand for lokalrådet Mogens Nielsen, kom i sin beretning ind på nogle af de ting der er sket i 2021, bl.a. diskussion om opstilling af digitale velkomstskilte, snak med kommunen om trafikforbedring i og omkring Sdr. Felding, der er nedsat et stiudvalg, som arbejder med udvidelse af stierne …….

omkring byen og ikke mindst “Byforskønnelses planen, som efter 6 år endnu ikke er helt færdig. Læs hele beretningen her
Ang. rådets handlingsplan, påpegede Mogens, at vi bør tænke i at udarbejde en ny udviklingsplan/visionsplan for de kommende år, den gamle Udviklingsplan er fra 2009.
Paul Pedersen fremlagde lokalrådets regnskab, som viste et overskud på 3.437 Kr. før skat.
Lokalrådet havde forslået vedtægtsændringer, først og fremmest fordi der i vedtægterne ikke stod noget om hvem der tegner foreningen i forhold til f.eks. banker, hvorfor alle medlemmerne i rådet skal skrive under ved bankskifte, eller hvis vi skifter kasserer. Der er i de nye vedtæger også givet mulighed for at alle foreninger der har over 25 medlemmer kan blive medlem af lokalrådet. Se forslaget til de nye vedtægter her, hvor de gule og grønne overstregninger er ændringer og tilføjelser. De nye vedtægter blev vedtaget med små sproglige ændringer. De nye vedtægter vil senere kunne ses på Lokalrådets website her på SdrFelding.dk.
Ved valg til bestyrelsens borgervalgte medlemmer var Lars Svane og Mogens Nielsen på valg, og begge blev genvalgt.
Efter afslutning af årsmødet, havde Claus Udbye sagt ja til at fortælle lidt om hans byrådsarbejde. Det er et arbejde der kræver mange timer, men også er et yderst interessant arbejde. Claus er kommet med i Kultur- og Fritidsudvalget, Byplan- og Bosætningsudvalget og er formand for Kontaktudvalget for landsbyer. Han synes han er blevet meget inspireret af de ting der sker ude i landsbyerne, hvor der er mange meget aktive borgere. I Sdr. Felding vil han gerne være med til at fremme udvikling og bosætningen for nye borgere. Desuden kunne han også med stolthed fortælle at Herning Kommune og Haldor Topsøe netop har underskrevet en lejeaftale med Herning Kommune, hvor Haldor Topsøe vil opfører verdens største fabrik til masseproduktion af elektrolysatorer i udkanten af Herning. Den nye store fabrik vil yderligere være med til at sætte Herning på landkortet, som en grøn udviklingskommune, hvor kommunen senest i 2050 skal være være CO2 neutral.