Køb af Sdr. Felding Mejeri

Modtaget fra Udviklingsselskabet v. Leif Nielsen
Udviklingsselskabet for Sdr. Felding og Omegn Aps er blevet tilbudt at købe mejeriet.
Selskabet ejer i forvejen de bygninger, der huser Den Selvejende institution Dagmar Bio.
Vi mener, at mejeriet efter en restaurering kan fremstå som en ikonisk bygning i byen.
Vi tror at huset i fremtiden kan rumme ….

almene og kulturelle fællesskaber, så som forskellige værksteder, udstillinger, klublokaler, fællesrum og evt. en selvbetjeningscafe.
Hvis et køb af mejeriet skal realiseres, kræver det en udvidelse af anpartskapitalen.
Det er tanken at Udviklingsselskabet skal købe bygningen og udleje den til en selvejende institution, der udvikler, vedligeholder og drifter huset.
Huslejen skal dække de faktiske ejerudgifter.
Der er afholdt et borgermøde for at se, om der er lokal opbakning til et eventuelt køb, og om der er ideer til anvendelsen.
Der var ca. 75 deltagere til mødet, spørgelysten var stor og der kom mange forslag til anvendelse.
Der har været afholdt åben- hus i mejeriet med ca. 50 deltagere.
Efterfølgende har en del borgere købt anparter i Udviklingsselskabet.
Anparterne udbydes til en stykpris på kr. 2.500 pr stk.
Nogle har købt 1 anpart, og andre har købt flere.
I skrivende stund har vi solgt anparter for kr. 125.000.
Anparterne købes ved at indbetale antal anparter x kr. 2.500 på konto 7625 2327994 i Handelsbanken.
Ved køb af anparter støtter de projektet og fællesskabet i Sdr. Felding.
Der fremsendes en kvittering.
Hvis købet af mejeribygningen ikke bliver realiseret, vil beløbet efter anmodning og returnering af fremsendte kvittering blive tilbagebetalt. Hvis beløbet ikke kræves tilbagebetalt, vil det indgå i selskabets normale anpartskapital.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
Jens Udbye, Niels Jørgen Nielsen, Allan Ramsing, Paul Pedersen og Leif Nielsen.