Pænt fremmøde til borgermødet om Solcellepark

Mandag aften var der indkaldt til borgermøde om en måske kommende Solcellepark på Nørrelandet og 50-60 borgere var mødt op til mødet, som blev afholdt i Dagmar Bio.
Her fortalte Henrik Mentz adm. direktør i Ecosolar, som er medplanlægger af projektet, om hvad det går ud på. Solcelleparken er planlagt at fylde 85 ha. og skal ligge lidt nord for Sdr. Felding og øst for Vardevej, hvor der i forvejen er …

en transformatorstation på den modsatte side af Vardevej. Når anlægget er i drift vil det kunne producerer strøm til ca. 15.000 parcelhuse årligt. Investeringen bliver på ca. 300 mio. kr., og pengene vil bl.a. komme fra store pensionsselskaber, og det bliver nok ikke muligt for lokale investorer, med mindre kan kan investerer min. 50 mio. kr. Se projekt beskrivelsen her
Det var Sdr. Felding Borgerforening, der havde indkaldt til mødet, og det var Dorthe Viborg, der var mødeleder. Med i panelet og til at svarer på spørgsmål var Byrådsmedlem Claus Udbye, driftsleder på Sdr. Felding Varmeværk Tonny Dam Jensen og lokal landmand René Lomholt.
Claus fortalte at kommunen ønsker at være selvforsynende med vedvarende energi senest i 2050, og derfor kan dette anlæg være en vigtig brik i den strategi. Tonny fortalte at med varmeværkets nye store elkedel og et luft til vandanlæg, vil varmeværket få brug for en del elektricitet. René ville gerne som landmand være med til at bidrage til den grønne omstilling ved at lægge jord til anlægget.
Dem der var betænkelige ved anlægget fremhævede at det ville fylde meget i landskabet og skæmme udsynet for naboer og forbipasserende. Et af svarerne hertil var, at hvis det kan påvises at naboers ejendomsværdi forringes ved et sådant anlæg, er det muligt at søge erstatning.
Udover solcelleparkens lovpligtige bidrag til en Grønpulje på 2 til 4 mio. kr. som administreres af kommunen, vil ejerne af solcelleparken indlede et samarbejde om markedsføring af solcelleparken. Ved samarbejdet vil foreningerne Sdr. Felding kunne opnå en indtægt på godt 100.000 kr. pr. år. Penge som foreningerne kan anvende til helt lokale projekter i Sdr. Felding området, som forslås administreres af Sdr. Felding Lokalråd.