Skal Sdr. Felding Mejeri købes af byens borgere og erhvervsliv?

Indlæg fra Udviklingsselskabet for Sdr. Felding og Omegn Aps
Anparter kan købes på konto nr. 7625 2327994 i Handelsbanken.
Status pr 1. juli 2022.
Udviklingsselskabet for Sdr. Felding og Omegn Aps er blevet tilbudt at købe Sdr. Felding Mejeri.
Bygningen kan efter en renovering blive en flot og ikonisk bygning i Sdr. Felding.
Vi tror, at huset i fremtiden kan rumme almene ….

og kulturelle fællesskaber, så som værksteder, udstillinger, klublokaler, fællesrum og evt. selvbetjeningscafe.
Hvis et køb skal realiseres, kræver det en udvidelse af anpartskapitalen i Udviklingsselskabet.
Vi forestiller os at Udviklingsselskabet skal købe bygningen og udleje den til en selvejende institution, der udvikler, vedligeholder og drifter huset. Huslejen skal dække de faktiske udgifter.
Der er afholdt et borgermøde, hvor der var ca. 75 deltagere, spørgelysten var stor og der kom ca. 70 forskellige forslag til anvendelsen.
Ca. 40 personer gav udtryk for at ville bidrage økonomisk.
Ca. 8 personer var villige til at deltage i bestyrelsesarbejdet.
Ca. 20 personer meldte sig til frivilligt arbejde i forbindelse med en ombygning.
Ca. 15 personer ville gerne deltage i frivilligt daglig drift.
Der er desuden afholdt åbent hus i mejeriet med ca. 50 deltagere.
24 personer har dags dato købt anparter for kr. 140.000.
Bestyrelsen vil gerne takke for opbakningen og mødes igen efter ferien.
Vi ønsker alle en god sommer
Venlig hilsen
Bestyrelsen for
Udviklingsselskabet for Sdr. Felding og Omegn Aps.