Svaner med 5 unger i Skjern Å

Foto: Birgitte Ørskov