Stort fremmøde til Dalgaskanalens 150 års jubilæum

Opstemning, hvor vandet føres ind i Dalgaskanalen

Arrangementet startede i Arnborg ved “Skjern Å forvirringen”, hvor en del af vandet fra Rind Å og Skjern Å ledes over i Dalgaskanalen også kaldet Skjern Å Nørrekanal.
Her bød formanden for Dalgaskanalen Christian Jørgensen velkommen og fortalte lidt om kanalens historie, fra den blev gravet med skovl og spade i 1871-1872. Der var oprindelig 21 km men er nu forkortet til ca. 17 km. Den har ikke længere nogen særlig betydning for vanding af arealet mellem kanalen og ….

Skjern Å, men til gengæld en stor betydning for landskabet i hele dens længde, og for få år siden blev den fredet.
Vedtægterne for Skjern Å Nørrekanal er stort set de samme som da de blev vedtaget sidst i 1860-erne, og ifølge Christian Jørgensen, kunne de nok trænge til en opdatering.
Fra Arnborg kørte vi til Skarrild og så Akvadukten, hvor vandet i kanalen føres over Lustrup bæk. Længere fremme mod Sdr. Felding, så vi store flotte haver/parker ned til kanalen.
Vi endte i Dagmar Bio i Sdr. Felding, hvor vi så 2 film, som blev lavet for ca. 30 år siden og fortalte om kanalen, og om dens store betydning igennem tiden. Efterfølgende serverede kanalbestyrelsen pølser, øl og sodavand for de omkring 90 der var mødt op i Dagmar Bio.
Et rigtig godt arrangement, der fortalte og erindrede os om vores områdets historie. Tak for en rigtig god dag.