Fremtiden for Handels- og Håndværkerforeningen

Sdr. Felding Handels- og Håndværkerforeningen, H+H, indkalder til Fyraftensmøde, mandag d. 19. september kl. 17.00 på Klods Hans. Her vil bestyrelsen sammen med medlemmerne diskuterer fremtiden for foreningen.
SdrFelding.dk har i den forbindelse stillet nogle spørgsmål til formanden Caspar Bennedsen:

1. Hvordan ser I fremtiden for H+H?
Nu inviterer vi til fyraftensmøde på mandag, og vil gøre det igen senere også, så vi kan få nuværende ….

medlemmers og evt. nye medlemmers ideer og meninger. Dem har vi brug for, for at finde ud af hvad fremtiden for H+H er. Vi er alle i bestyrelsen enige om at det har stået lidt stille for foreningen, men vi trækker en streg i sandet og kigger frem ad.

2. Hvilke ideer har I til evt. flere aktiviteter, større synlighed og fornyelse?
I bestyrelsen starter vi med at lave vores første fyraftensmøde. Det er både for at finde ud af hvad vi skal fremover, men også en mulighed for lige at snakke med nogle af de andre erhvervsdrivende i byen. Alle år, hvor jeg har være med til generalforsamlingen i H+H, så har hyggen og snakken med de andre medlemmer været super spændende – både at høre hvad de har af udfordringer, men også blot hvad deres virksomheder går at arbejder med.
Vi har et virksomhedsbesøg i støbeskeen også, så vi kan komme rundt og besøge nogle af de lokaler virksomheder. Dette er også noget vi godt kunne tænke os at lave til et mere fast arrangement på årshjulet. Det kunne også være virksomhedsbesøg uden for vores eget postnummer senere.
At lave noget, hvor vores medlemmer mødes og kan hygge med hinanden er også noget vi tænker på. Det kunne være en kanotur, en familietur eller noget helt andet. Men det er her vi også har brug for medlemmernes meninger – er det overhovedet noget som de har lyst til?
Vi snakker også meget omkring synlighed – hvad er det egentligt H+H laver for byen? Vi hænger f.eks. julebelysningen op hvert år, men hvor mange af byens borgere er klar over det er os? Vi har en gruppe som passer Brugsens Have – slår græsset, samler skrald m.m., det arbejde har vi valgt at overtage fra kommunen for at spare nogle udgifter, så vi kan bruge de penge på andre og bedre ting. Vi står for at hejse flag ved indfaldsvejene til byen, når der skal hejses Dannebrog.
Sammen med Borgerforeningen laver vi også nogle arrangementer i byen, bl.a. Skt. Hans og Julemessen.
Det er også noget vi skal finde ud af, hvordan gør vi opmærksom på, hvilken virksomheder der gør noget for byen gennem deres medlemskab i H+H.

3. Overvejer I at slå jer sammen med Borgerforeningen?
Hvis vi som foreningen finder ud af at vi ikke skal være en selvstændig forening mere, så synes jeg det vil give rigtig god mening at slå vores kræfter sammen med borgerforeningen, men det er ikke noget som har været drøftet med borgerforeningen endnu. Nu skal vi først og fremmest finde ud af, sammen med vores medlemmer hvilken retning vi skal i 😊

4. Andet
Vi håber selvfølgelig på at byens virksomheder vil støtte op omkring vores fyraftensmøde, så vi kan få en god dialog omkring hvor vi skal hen med foreningen. Alle erhvervsdrivende, store som små, er velkomne!