Virksomhedsbesøg hos Michael Pagaard

Michael Pagaard

Den lokale Venstre afdeling Sdr. Felding Stakroge, afholdte i går et velbesøgt virksomhedsbesøg, med 35 deltagere, hos Michael Pagaard, der er ejer af Ilderhede Kloak- & Spuleservice, som holder til på Industrivej i Sdr. Felding. Firmaet har her i foråret overtaget en nabogrund med bygninger, ud mod Bjergevej, som tidligere har huset en afd. af Jysk Aluminium. Halvdelen af denne bygning har Michael udlejet til Lars Olesen, som arbejde en del med el-generatorer, men som  også står for vedligehold af Ilderhede Kloak-& Spulerservice, store maskinpark. Lars Olesen regner også med ….

fremtidigt at tilbyde smedearbejde i området.
Michael har i dag ansat 9 på fuldtid, som tager sig af kloakservice, dræning og drænspuling mm. Dertil kommer en 5 årig kontrakt med Energinet, hvor firmaet hjælper med tilsyn af Energinets anlæg rundt om i Danmark.
I indeværende år har firmaet haft en stor opgave med dræning på Lammefjorden på Sjælland, og forventer at forsætte med dette arbejde til næste år.
Michael forventer ikke at skulle udvide sit firma, men vil gerne ansætte flere, så de ni ansatte kan komme ned på en mere normal arbejdstid, hvor de i dag har op mod 50 timer eller mere om ugen.
Efter mødet præsenterede folketings kandidat Jarl Matthiesen og folketingsmedlem Kenneth Mikkelsen deres politik og hvad de vil arbejde for, hvis de kommer i folketinget. Bl.a. at vi skal passe på med en for stor offentlig sektor i forhold til den private, men også at vi skal tage hånd om et svækket sundhedsvæsen og at mange unge mistrives. Kenneth opfordrede også til, at hvis han blev valgt til folketinget, kan folk ringer eller skriver ind om ting de ønsker Venstre skal bringe på bane i folketinget og som han kan spørge den enkelte minister om.